Τρία νέα Τμήματα στην Κομοτηνή, τρία επίσης στην Αλεξανδρούπολη, δύο στην Ξάνθη και ένα στην Ορεστιάδα, καθώς και δύο Ινστιτούτα στην Ξάνθη, δύο στην Αλεξανδρούπολη, ένα στην Κομοτηνή και ένα στην Ορεστιάδα, εισηγείται στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, η σχετική υπ’ αριθμ απόφαση 7/4-12-2018 εισήγησης του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΔΠΘ, έχει ως εξής:

Ίδρυση νέων Τμημάτων

 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού – Κομοτηνή
 1. Τμήμα Εργοθεραπείας.
 • Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών – Κομοτηνή
 1. Τμήμα Ψυχολογίας.
 2. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.
 • Σχολή Επιστημών Υγείας – Αλεξανδρούπολη
 1. Τμήμα Νοσηλευτικής.
 2. Τμήμα Κτηνιατρικής.
 3. Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής.
 • Πολυτεχνική Σχολή – Ξάνθη
 1. Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
 2. Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών και Φυσικών Πόρων.
 • Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας – Ορεστιάδα
 1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών.

Ίδρυση Ινστιτούτων

 • Ινστιτούτο νευροεπιστημών – Αλεξανδρούπολη.
 • Ινστιτούτο αεροπορικής ιατρικής – Αλεξανδρούπολη.
 • Ινστιτούτο ενεργειακού σχεδιασμού και αειφόρου αξιοποίησης φυσικών πόρων – Ξάνθη.
 • Ινστιτούτο διαχείρισης και αποκατάστασης φυσικών και τεχνολογικών πόρων – Ξάνθη.
 • Ινστιτούτο εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών – Κομοτηνή.
 • Ινστιτούτο τεχνολογίας τροφίμων και αγροτικής παραγωγής – Ορεστιάδα.