Νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έλαβαν επτά βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, με στόχο την αναβάθμιση και διαφύλαξη της θεσμικής λειτουργίας των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας με παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ανάπηρους και ηλικιωμένους, όπως είναι το “Βοήθεια Στο Σπίτι” και τα ΚΗΦΗ που λειτουργούν στους κόλπους των ΟΤΑ.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές, “το ΠΑΣΟΚ ως δημιουργός αυτού του εμβληματικού προγράμματος που θεσπίστηκε στο πλαίσιο Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, και με δεδομένη την επιτυχή, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λειτουργία του είκοσι χρόνια τώρα, αλλά και του προγράμματος των ΚΗΦΗ που λειτουργούν δεκαέξι χρόνια, παίρνει πρωτοβουλία και καταθέτει ως Δημοκρατική Συμπαράταξη και Κίνημα Αλλαγής ολοκληρωμένη πρόταση για την αναβάθμιση και μόνιμη λειτουργία του, με την ένταξη του στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων”.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που οι εν λόγω βουλευτές παρεμβαίνουν για το θέμα, μετά την πρωτοβουλία τους για την πληρωμή και τη διασφάλιση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων.   

Οι εννιά άξονες της πρότασης των βουλευτών, συνοπτικά αφορούν:

  1. Την οργανική ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ΚΗΦΗ στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων με ενιαίο συντονισμό ανά Δήμο.
  1. Την μόνιμη εργασιακή σχέση για όλους τους εργαζόμενους των προγραμμάτων, που έχουν προσληφθεί με ΑΣΕΠ και έχουν αξιολογηθεί και τυπικά και ουσιαστικά στην πράξη.
  1. Την ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων.
  1. Την προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού για την πλήρη υποστήριξη των υπό φροντίδα ατόμων.
  1. Τη συμπλήρωση του ανθρώπινου δυναμικού με απαραίτητες ειδικότητες ώστε να λειτουργήσει πλήρως το «Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και το θεσμοθετημένο με τον νόμο 4.199/13 πρόγραμμα «κατ’οίκον νοσηλεία».
  1.  Την αναμόρφωση των κριτηρίων για την ένταξη όλων των ατόμων που έχουν ανάγκη φροντίδας.
  1.  Διοικητική μονάδα «Βοήθειας στο Σπίτι» στο Υπουργείο, με σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών του.
  1. Την αξιοποίηση καταρτισμένων εθελοντών για την παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών.
  1. Τη λειτουργική σύνδεση του «Βοήθεια στο Σπίτι» με τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.