8.531.160 ευρώ, θα διαθέσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα, προκειμένου το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να προμηθευτεί καινούριο επιστημονικό, εργαστηριακό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό (επιστημονικά όργανα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και λογισμικό, εποπτικά μέσα διδασκαλίας, καθώς και έπιπλα για αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια).

Οι νέες αυτές προμήθειες θα καλύψουν ανάγκες σε Σχολές, Τμήματα, Βιβλιοθήκες καθώς και στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος που υπέγραψε την απόφαση, επισκέφθηκε την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου όπου είχε συνάντηση με τον Πρύτανη Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τους Αντιπρυτάνεις Φώτη Μάρη και Μαρία Μιχαλοπούλου, και δήλωσε: «Πιστεύω βαθιά ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής μας με τρόπο ουσιαστικό. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέκεται δίπλα στο Πανεπιστήμιο και είναι αρωγός στις προσπάθειές του για περαιτέρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου».