κπγΣτις 8 και 9 Νοεμβρίου, στο 1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής (οδός Φιλίππου 33, τηλ. 2531037586, 37587), θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική επιπέδου Β΄, και τουρκική επιπέδων Β΄ και Γ1΄.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των εξετάσεων από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. www.minedu.gov.gr – οι ακριβείς ώρες των προφορικών εξετάσεων θα τοιχοκολληθούν την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων στο 1ο ΓΕ.Λ. Κομοτηνής.