ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥΑγωγή κατά της εταιρείας «Κτηματική Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρία – ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε.», ύψους 7.082.834 ευρώ προ τόκων, κατατέθηκε σήμερα 13/5 από τη Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Υπενθυμίζεται, πως έχει ήδη προηγηθεί από τις 14/2/2014, κατάθεση αγωγής που αφορά την πληρωμή ποσού 800.000 ευρώ προ τόκων που οφείλει η ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ προς τη ΔΕΥΑΚ.

Συνεπώς, το σύνολο των απαιτήσεων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής από την εταιρεία ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, ανέρχεται στο ποσό των 7.882.834 ευρώ, πλέον τόκων.

Οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΚ προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων υποδομής Ύδρευσης – Αποχέτευσης που εκτέλεσε για λογαριασμό της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ κατά την περίοδο 2000-2012.

Επιπροσθέτως, η ΔΕΥΑΚ επιφυλάσσεται  για την άσκηση στο μέλλον περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, για τη διεκδίκηση και διαφυγόντων κερδών κατά το  παραπάνω χρονικό διάστημα.

«Είναι σαφές ότι η παρούσα διοίκηση της ΔΕΥΑ Κομοτηνής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση των νόμιμων συμφερόντων της επιχείρησης, αξιοποιώντας προς τον σκοπό αυτόν κάθε πρόσφορο μέσο που τις διατίθεται, πέρα από πάσης φύσεως πολιτικές σκοπιμότητες που αφορούν το παρελθόν», όπως υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρός της κ. Δημήτρης Καρασταύρου.