Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, εντάχθηκε το έργο «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση και την αποκατάσταση τμημάτων του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής στη νοτιοανατολική, δυτική και βόρεια πλευρά του τείχους, εργασίες ανάδειξης και προβολής του μνημείου, καθώς και παραγωγή πληροφοριακού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.