Με 6.964.669 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.) της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με πόρους του ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της παροχής δωρεάν και ποιοτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στον γενικό πληθυσμό και ιδιαίτερα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αποσυμφορώντας τα νοσοκομεία και συμβάλλοντας στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβλέπεται η συγκρότηση συνολικά 17 ΤΟΜΥ, από τις οποίες πέντε λειτουργούν ήδη (δύο στην Κομοτηνή και από μία σε Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη).

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ θα καλύψει για διάστημα τριών ετών τμήμα του κόστους απασχόλησης του προσωπικού, το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12 άτομα για κάθε Μονάδα.