Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ θα χρηματοδοτηθούν, με το συνολικό ποσό των 5.212.518 ευρώ, τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (ΤΧΣ) δέκα Δήμων της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα:

  • ΤΧΣ Δήμου Κομοτηνής 638.264 €
  • ΤΧΣ Δήμου Ορεστιάδας 787.513 €
  • ΤΧΣ Δήμου Νέστου 408.842 €
  • ΤΧΣ Δήμου Αβδήρων 498.214 €
  • ΤΧΣ Δήμου Δράμας 840.978 €
  • ΤΧΣ Δήμου Μαρωνείας-Σαπών 498.871 €
  • ΤΧΣ Δήμου Σαμοθράκης 196.059 €
  • ΤΧΣ Δήμου Δοξάτου 462.735 €
  • ΤΧΣ Δήμου Τοπείρου 396.507 €
  • ΤΧΣ Δήμου Παγγαίου 484.531 €

Τα δέκα αυτά Τοπικά Χωρικά Σχέδια προέκυψαν μετά από διαδικασία αξιολόγησης.

Σύντομα σχεδιάζεται να εκδοθεί νέα Πρόσκληση, με επαρκείς πόρους, ώστε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας να ενταχθεί η χρηματοδότηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και των υπόλοιπων Δήμων της Περιφέρειας.

Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καλύπτουν κατά κύριο λόγο την έκταση ενός Δήμου. Καθορίζουν το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τις χρήσεις γης, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο, όρο ή περιορισμό για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση ενός Δήμου.