Προϋπολογισμού 615.433,69 ευρώ, είναι το έργο «Βελτίωση Υποδομών Χώρων Διαβίωσης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (Ρομά) Ορεστιάδας», που με απόφαση του  Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020».

Το έργο αφορά στη βελτίωση των υποδομών των χώρων διαβίωσης των πληθυσμών Ρομά στην πόλη της Ορεστιάδας, και πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές Σαγήνης και Κλεισσούς, όπου θα κατασκευαστούν  νέα πεζοδρόμια και κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, θα ανακατασκευαστούν τα φρεάτια ύδρευσης-αποχέτευσης, ενώ θα γίνει και ασφαλτόστρωση των οδών.