6 προτάσεις για τη στήριξη πολύτεκνων και τρίτεκνων

Με στόχο να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, παρουσίασε έξι προτάσεις οι οποίες θα συμβάλλουν σημαντικά στη στήριξη της γεννητικότητας μέσω κατάλληλων κινήτρων και παροχών.
epidoma-paidiou-oikogeneia-01804350-390x250

Οι προτάσεις είναι οι εξής:

1) Να οριστεί το όριο φτώχειας ως αφορολόγητο ποσό εισοδήματος για τις οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, με τις ανάλογες προσαυξήσεις

Η αύξηση των δημοσίων εσόδων από τις δύο αυτές παρεμβάσεις θα είναι καταλυτικής σημασίας για την ελάφρυνση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Το αφορολόγητο ποσό πρέπει να οριστεί με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο δεδομένου ότι είναι λογικό να μη φορολογούνται εισοδήματα που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Για αυτό προτείνουμε, σύμφωνα με τα όρια της φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ, να καθορίζονται τα ποσά εισοδήματος που θα είναι αφορολόγητα για τις πολύτεκνες και τις τρίτεκνες οικογένειες, με αρχική εφαρμογή στις πολύτεκνες οικογένειες. Για παράδειγμα, το όριο της φτώχειας-αφορολόγητο όριο πρέπει να υπολογίζεται στις δύο κάτωθι συγκεκριμένες περιπτώσεις ως εξής:

α) του έγγαμου με τρία προστατευόμενα τέκνα κάτω των 14 ετών: 12.603 ευρώ.

β) του πολύτεκνου με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα κάτω των 14 ετών: 14.178 ευρώ.

Ειδικά για τις πολύτεκνες οικογένειες, λόγω ειδικής φροντίδας που οφείλει το Κράτος σε αυτές, θα πρέπει να φορολογούνται με εφαρμογή της κλίμακας από το αρχικό κλιμάκιο στο υπερβάλλον του αφορολογήτου ποσού εισοδήματος.

2) Να υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες στέγασης μιας οικογένειας με παιδιά

Ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ πρέπει να εξαιρεί τα ελάχιστα τ.μ. που είναι αναγκαία για την αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών με παιδιά. Στην κατεύθυνση της κοινωνικής και φορολογικής δικαιοσύνης και της αξιοπρεπούς διαβίωσης προτείνουμε: 

α) για τις τρίτεκνες οικογένειες (δύο γονείς και τρία εξαρτώμενα παιδιά), τα πρώτα 100 τ.μ. να υπολογίζονται με 50% μειωμένο ΕΝΦΙΑ. 

β) για τις πολύτεκνες οικογένειες, τα πρώτα 100 τ.μ. να υπολογίζονται με 75% μειωμένο ΕΝΦΙΑ.

3) Άρση κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης για τις πολύτεκνες οικογένειες σε όλα τα κοινωνικά επιδόματα (θέρμανσης, στεγαστικού, ενοικίου, κ.ά.)

Ορισμένες από τις πολύτεκνες οικογένειες διαθέτουν «μεγάλο» σπίτι ή «μεγάλου» κυβισμού αυτοκίνητο για τις αντικειμενικές ανάγκες τους και όχι εξαιτίας πολυτελούς διαβίωσης. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν ορθή η άρση των κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης για τις πολύτεκνες οικογένειες.

4) Στεγαστική πολιτική

Το Κράτος οφείλει να ασκήσει ισχυρή πολιτική κοινωνικής στέγασης, για να δώσει ώθηση στις οικογένειες με παιδιά. Προτείνουμε:

α) Με την απόκτηση του τέταρτου παιδιού, μείωση του κεφαλαίου του στεγαστικού δανείου κατά 20% για υπάρχοντα δάνεια, και επιδότηση των δόσεων για δύο έτη για τα νέα στεγαστικά δάνεια που υπογράφονται μετά την απόκτηση του τέταρτου παιδιού. 

β) Με την απόκτηση του πέμπτου παιδιού, μείωση του κεφαλαίου του στεγαστικού δανείου κατά 30% για υπάρχοντα δάνεια, και επιδότηση των δόσεων για τρία έτη για τα νέα στεγαστικά δάνεια που υπογράφονται μετά την απόκτηση του πέμπτου παιδιού.

γ) Άτοκα στεγαστικά δάνεια για τρίτεκνους–πολύτεκνους (δέσμευση κυβέρνησης). Ας σημειωθεί άλλωστε ότι ισχύει ακόμη (δεν έχει καταργηθεί), αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ, η διάταξη του άρθρου 52 του Ν. 2082/1992 περί άμεσης στεγαστικής συνδρομής των πολυτέκνων που αποκτούν έβδομο παιδί.

δ) Βελτιώσεις στον Νόμο 5006/2022: 

  • Για το σύνολο των οικογενειών με παιδιά, το είδος του ακινήτου που μπορεί να αγοραστεί με το χαμηλότοκο δάνειο να μην είναι υποχρεωτικά επί οικοδομής και μόνο, αλλά να αφεθεί ελεύθερο ώστε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε κατηγορία ακινήτου που μπορεί να καλύψει στεγαστικές ανάγκες.
  • Να αφαιρεθούν τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια για τους πολύτεκνους, σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ, τόσο για τα στεγαστικά δάνεια όσο και για τη διάθεση ακινήτων του δημοσίου έναντι ελεγχόμενου μισθώματος, ενώ για τη διάθεση ακινήτων του δημοσίου οι πολύτεκνοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα.
  • Να ενταχθούν στις διατάξεις του νομοσχεδίου οι πολύτεκνοι που έχουν ήδη στεγαστικά δάνεια.

5) Κοινωνικό μέρισμα – να λαμβάνεται πρόνοια για τις πολύτεκνες οικογένειες

Από το εκάστοτε κοινωνικό μέρισμα που προκύπτει ως θετικό πλεόνασμα από την ετήσια εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, θα πρέπει να ενισχύονται καθολικά και οι γονείς που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια, αναλογικά ως προς το πλήθος των παιδιών τους. 

6) Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα των προστατευόμενων τέκνων κάθε οικογένειας

Η περιστασιακή αμοιβή των προστατευόμενων τέκνων μιας οικογένειας με ταυτόχρονη υπαγωγή τους στο τεκμαρτό εισόδημα, δημιουργεί πλασματικό εισόδημα τόσο για τα τέκνα όσο και για την οικογένεια, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη φορολογική τους επιβάρυνση, με συνέπεια τη δημιουργία κινήτρων για φοροδιαφυγή. Το εισόδημα των προστατευόμενων τέκνων (18ο έτος ή 25ο εφόσον σπουδάζουν), θα πρέπει να εξαιρείται από την προσμέτρηση στο τεκμαρτό εισόδημα, για τα τέκνα ατομικά και την οικογένεια συνολικά. 

  • Οι προτάσεις δεν εκτροχιάζουν τα δημόσια οικονομικά, απλά προσφέρουν μια περαιτέρω στήριξη και επιβράβευση στις πολύτεκνες οικογένειες, διότι το έμμεσο και άμεσο όφελος για την οικονομία θα είναι πολλαπλάσιο.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: “Η φορολογική πολιτική οφείλει να λαμβάνει σοβαρά υπ΄ όψη το δημογραφικό πρόβλημα που έχει προκύψει στη χώρα μας, κυρίως εξαιτίας της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα προτεινόμενα μέτρα θα δημιουργήσουν ένα ελάχιστο αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, επιβραβεύοντας τις πολύτεκνες οικογένειες και παρέχοντας πολύτιμα κίνητρα στις οικογένειες που θέλουν να αυξήσουν τα μέλη τους. Μόνο μέσω εξατομικευμένων παροχών προς τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους ως εν δυνάμει πολύτεκνους, θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα στις γεννήσεις και να αναπτυχθούμε. Οι προτάσεις μας δεν εκτροχιάζουν τα δημόσια οικονομικά, απλά προσφέρουν μια περαιτέρω στήριξη και επιβράβευση στις πολύτεκνες οικογένειες, διότι το έμμεσο και άμεσο όφελος για την οικονομία θα είναι πολλαπλάσιο”.

  • Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις διεθνώς σχετικά με τη φιλικότητα της φορολογικής πολιτικής προς τις οικογένειες με παιδιά.

Ο Πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Βασίλειος Θεοτοκάτος, δήλωσε: “Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Ο.Ε.Ε. είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα της κοινής μας μελέτης που κατέληξε σε μία δέσμη μέτρων φορολογικής πολιτικής τα οποία ελπίζουμε να υιοθετήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομικών. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις διεθνώς σχετικά με τη φιλικότητα της φορολογικής πολιτικής προς τις οικογένειες με παιδιά. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχή επιδείνωση των δημογραφικών δεικτών της χώρας, οδήγησε τους δύο φορείς να εκπονήσουμε σχετική κοινή μελέτη και να προτείνουμε μέτρα που αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, με έμφαση στις τρίτεκνες και στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Οι προτάσεις μας κινούνται στην κατεύθυνση συμμόρφωσης προς τη Συνταγματική υποχρέωση του νομοθέτη για ειδική μέριμνα του Κράτους προς τις πολύτεκνες οικογένειες, αλλά καλύπτουν αναλογικά και τις ανάγκες των λοιπών οικογενειών. Εφόσον νομοθετηθούν, τα μέτρα αυτά μπορούν να προσφέρουν μια πρώτη ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά με σαφές θετικό πρόσημο σε επίπεδο δημογραφικών και οικογενειακών πολιτικών. Η συνεργασία της Α.Σ.Π.Ε. με το Ο.Ε.Ε. θα συνεχιστεί παράγοντας προτάσεις οικονομικής πολιτικής φιλικές προς την οικογένεια, καθώς η ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού της χώρας είναι βασικός παράγοντας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης”.

Ολόκληρη την πρόταση, η οποία θα αποσταλεί στην Κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα. δείτε την εδώ. 

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Ωδείο Μ. Συκάκη: Υψηλό επίπεδο σπουδών & Σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι
Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κομοτηνή

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

ΠΑΡΤΕ... ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Νέες γεύσεις, “αντικριστών” ψητών, σας περιμένουν στον “Μπουφέ του Σταθμού” στην Κομοτηνή
Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood