Από τρία νέα οχήματα, ελεύθερου χρωματισμού, θα αποκτήσουν οι αστυνομικές υπηρεσίες Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο μεταφοράς πιστώσεων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στόχος της ενέργειας είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ανταπόκρισης των αστυνομικών υπηρεσιών, και η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.