Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης η πρώτη προκήρυξη για έργα δημοσίου ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER Ροδόπης – Ξάνθης.

Υποβλήθηκαν 45 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.949.102,42 υπερκαλύπτοντας κατά 4.379.102 το ποσό της προκήρυξης.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής, Δήμαρχος Σαπών, δήλωσε: