Ξεκίνησε κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, και συνεχίζεται και στη νέα περίοδο 2014-2020.

Ο λόγος, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ που αφορά την ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση/βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας (κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, κ.λπ.), με την έκδοση της 9ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ για πράξεις των οποίων η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου ξεκίνησε στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.