Το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών του ΕΛΚΕ ΕΑΠ – με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Μάνατζμεντ και Δημοσίας Διοίκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών – και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προκηρύσσουν τον 5ο Επιχειρηματικό Διαγωνισμό «Ανοικτοί Επιχειρηματικοί Ορίζοντες».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, απόφοιτους/ες των τελευταίων πέντε ετών από την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών κάθε προγράμματος και βαθμίδας σπουδών και των δύο ιδρυμάτων (και του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), αλλά και σε άτομα τα οποία απασχολούνται ενεργά σε ερευνητικούς τομείς του ΕΑΠ και σε προγράμματα ερευνητικά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί η κατάλληλη ώθηση και υποστήριξη στα επιχειρηματικά όνειρα και φιλοδοξίες των συμμετεχόντων.

Τα υπό κατάθεση και αξιολόγηση επιχειρηματικά σχέδια, θα πρέπει να διέπονται από το καινοτομικό και πρωτότυπο πνεύμα σύλληψης και σχεδίασης, και να ακολουθούν τους επιχειρηματικούς άξονες:

α) της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.

β) της εφαρμογής τεχνολογικών καινοτομιών στο περιβάλλον και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

γ) της καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο-powered by MOSAIC.

Ο διαγωνισμός φέτος πραγματοποιείται και πάλι σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, και συγκεκριμένα σε σύνδεση με τον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του Προγράμματος “NBG Business Seeds https://www.nbg.gr/el/nbgseeds/competition

Η συγκεκριμένη συνεργασία του ΕΑΠ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προσφέρει στους επιτυχόντες του διαγωνισμού:

 • στους δύο πρώτους νικητές, την είσοδο στη 2η φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προγράμματος NBG Business Seeds.
 • πρόσβαση σε ενέργειες και δράσεις στο πλαίσιο της Έκθεσης Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ για το έτος 2019.
 • μέσω του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών https://www.psp.org.gr, ως incubator:

α) Στον 1ο νικητή, δωρεάν χώρο εγκατάστασης της εταιρείας του (1-2 θέσεων εργασίας) για διάστημα τριών μηνών.

β) Στον 2ο και στον 3ο νικητή, υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων, δικτύωση με εθνικούς & διεθνής φορείς, κ.λπ.).

γ) στις ομάδες που θα διακριθούν και εφόσον ανήκουν στους τομείς της Νανοτεχνολογίας, της Αγροδιατροφής, της Βιοτεχνολογίας, των Έξυπνων Πόλεων, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Αεροναυπηγικής και της Μπλε Οικονομίας/Ανάπτυξης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση και συνεργασία με τα αντίστοιχα Innovation HUBs που λειτουργούν στο ΕΠΠ (Nanotechnology HUB, Aroma HUB, Biohealth HUB, Smart Cities, Cleantech Energy HUB, Aeronautic HUB, HUB για την Μπλε Οικονομία/Ανάπτυξη).

-Δικτύωση με υφιστάμενες επιχειρήσεις-οργανισμούς του αντίστοιχου τομέα.

-Οκτώ ώρες mentoring με εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρηματικότητας (τέσσερις δίωρες συναντήσεις).

-Δωδεκάμηνη καθοδήγηση σε ευκαιρίες επιδότησης επενδυτικών πλάνων από τις Δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ και του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

-Μία ιστοσελίδα (εξασφαλισμένη φιλοξενία, σχεδιασμός και τεχνική υποστήριξη για δώδεκα μήνες).

 • Μέσω της MPDO mpdo.gr – εταιρεία συμβούλων:

– Στον 1ο και στον 2ο νικητή καθώς και σε ομάδες που θα διακριθούν και οι ιδέες τους αφορούν στον τουριστικό κλάδο, έως τρία συμβουλευτικά workshops όπως: επιχειρηματικό μοντέλο, στρατηγικός σχεδιασμός, χρηματοοικονομική διαχείριση και κεφαλαιακή ενίσχυση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

Επιπλέον άξονες επιχειρηματικής δράσης και βραβεία που προσφέρονται, είναι: 

 • Στην κατηγορία «Καινοτομία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Κλάδο- powered by MOSAIC»/ προσφέρει ειδικό βραβείο που καθιερώνεται φέτος σε συνεργασία με το MOSAIC // Πολιτισμός και Δημιουργικότητα http://www.mosaic-hub.grHYPERLINK “http://www.mosaic-hub.gr/”.

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο που θα λάβει την καλύτερη βαθμολογία, από την Επιτροπή Αξιολόγησης στον συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Άξονα, ανεξάρτητα από την τελική του κατάταξη, θα ενταχθεί εντελώς δωρεάν:

 • Στο πρόγραμμα Mosaic LAB, διάρκειας 6 μηνών, που προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, διάγνωση, mentoring και training για την ορθολογική ανάπτυξη της ιδέας τους και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
 • Θα μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας Mosaic OFFICE για ένα μήνα, για επαγγελματικές συναντήσεις και δυνατότητα εργασίας στον χώρο του MOSAIC για τις ανάγκες προώθησης της ιδέας του.
 • Θα συμμετάσχει δωρεάν σε ένα δημιουργικό εργαστήριο Creative Clinic της επιλογής του.
 • Το HIGGS, το 1ο Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, προσφέρει σε μία νικήτρια στην κατηγορία των ΜΚΟ, επιμορφωτικά σεμινάρια που θα υλοποιηθούν σε διάστημα 3 μηνών, σε θεματολογία σχετική με την ανάπτυξη τους. https://higgs3.org/
 • Η θερμοκοιτίδα  νέων  επιχειρήσεων  The Fashion Gate    http://www.thefashiongate.HYPERLINK “http://www.thefashiongate.gr/”gr προσφέρει βραβεία στους ειδικούς άξονες:
 • Επιχειρηματικότητα στη Μόδα
 • Μόδα & Τεχνολογία – για διασύνδεση μόδας και τεχνολογίας (π.χ. apps)

Και προσφέρεται:

–      μία Υποτροφία στην Θερμοκοιτίδα The Fashion Gate, που περιλαμβάνει Σχεδιαστική και Επιχειρηματική ανάπτυξη για τους συμμετέχοντες, διάρκειας ενός έτους.

Με βάση τους παραπάνω άξονες καλύπτονται πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου. Πελοποννήσου.

Ο χρονικός ορίζοντας διεξαγωγής και κατάθεσης επιχειρηματικών σχεδίων του διαγωνισμού ορίζεται από 9/10/2019 έως και 09/11/2019 και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί έως στις 05/12/2019 από το site του ΕΛΚΕ ΕΑΠ http://elke.eap.gr, αλλά και σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά μέσω e-mail.

Η υποβολή των υπό αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) πραγματοποιείται μέσω της αποστολής τους και συνοδείας των απαραίτητων εγγράφων μόνο σε έντυπη μορφή και σε σύνολο 1 αντίτυπου συνοδευόμενο και με ένα εγγεγραμμένο CD-ROM με το επιχειρηματικό σχέδιο με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Υπόψη κ. Θεόδωρου Βαγενά, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26335, με την ένδειξη:

5ος ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΑΠ-ΠΑΝ.ΠΕΛ. «ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ».

Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται η εντός χρονικού πλαισίου του διαγωνισμού σφραγίδα ταχυδρομείου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο επιχειρηματικό πλάνο Business Canvas, που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αποτελείται και από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και άλλων ιδρυμάτων της χώρας και από τους υποστηρικτές του διαγωνισμού, θα λάβει υπόψη της κατά την αξιολόγηση, συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια όπως :

 • Σαφήνεια επιχειρηματικού σχεδίου και ιδέας
 • Τεχνικές προδιαγραφές, αρτιότητα εκτέλεσης του επιχειρηματικού σχεδίου 3.Βιωσιμότητα και προοπτικές ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας 4.Πρωτοτυπία και καινοτομία επιχειρηματικής ιδέας
 • Συμβολή στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της αγοράς εργασίας

Οι οδηγίες και προδιαγραφές του διαγωνισμού βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΑΠ: http://elke.eap.gr

Πληροφορίες : Γραφείο Υποστήριξης Ερευνών ΕΛΚΕ ΕΑΠ – Θεόδωρος Βαγενάς Τηλ.: 2610 367759 – fax: 2610 367611 – e-mail: tvagenas@eap.gr

Ώρες επικοινωνίας : 09:00-13:00 εργάσιμες μέρες.