Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοινώνεται προς ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Κομοτηνής, ότι λόγω:

α) της αύξησης του μαθητικού δυναμικού των εισερχομένων μαθητών στην Α’ Γυμνασίου,

β) της έλλειψης σχολικής στέγης ή αδυναμίας εξεύρεσης στέγης στα ήδη λειτουργούντα σχολικά κτίρια,

γ) και των ιδιαίτερων αναγκών που προκύπτουν από τη δεδομένη κατάσταση (covid-19),

αποφασίστηκε η λειτουργία του από 25ετίας ιδρυμένου 5ου Γυμνασίου Κομοτηνής.

Η σχολική μονάδα θα στεγαστεί στο χαρακτηρισμένο ως σχολικό και πλήρως ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Θηλέων Κομοτηνής (πρώην 2ου Γυμνασίου και πρώην Μουσικού).

Το σχολείο θα λειτουργήσει φέτος αρχικά μόνο με την Α΄ Γυμνασίου, και θα φοιτήσουν σε αυτό οι μαθητές:

  • του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής που τον Ιούνιο εντάχθηκαν στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής.
  • των Δημοτικών Σχολείων Ροδίτη και  Κοσμίου που είναι ενταγμένοι από τον Ιούνιο στο 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής, εκτός εάν υπάρχουν μεγαλύτερα αδέλφια που φοιτούν στα αντίστοιχα γυμνάσια.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μεταγραφής και από τους μαθητές των υπολοίπων τεσσάρων Γυμνασίων της πόλης, για το 5ο Γυμνάσιο Κομοτηνής.

Αιτήσεις μεταγραφής θα κατατίθενται επί του παρόντος στις σχολικές μονάδες στις οποίες ήδη φοιτούν οι μαθητές.