Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ, και ειδικότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός», διοργανώνει το 5ο Colloquium μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών του Τμήματος.
Οι εργασίες του Colloquium θα λάβουν χώρα στην Αίθουσα Γ΄ των εγκαταστάσεων του Τμήματος (Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή). Θα αρχίζουν το πρωί στις 09:30 και θα διαρκούν ως περίπου τις 8 το βράδυ. Κατανέμονται σε συνολικά έξι συνεδρίες, με θέματα από τη Βυζαντινή Φιλολογία, τη Νεοελληνική Φιλολογία, τη Γλωσσολογία και την Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνική και Λατινική), και περιλαμβάνουν, εκτός από τις δεκαπεντάλεπτες ανακοινώσεις των νέων ερευνητών, και τέσσερις ωριαίες διαλέξεις καταξιωμένων επιστημόνων (Καθηγητών) από τους κλάδους της Αγιολογίας, της Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και της Λατινικής Φιλολογίας.
Όλες οι συνεδρίες είναι ανοικτές και για ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο από το ευρύ κοινό.