Η πέμπτη δόση της τακτικής επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2020, κατανεμήθηκε σε όλους τους Δήμους της χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Τα ποσά εκταμιεύονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Οι Δήμοι του νομού Ροδόπης λαμβάνουν:

  • Κομοτηνής: 728.891,82 €
  • Αρριανών: 144.584,98 €
  • Μαρώνειας-Σαπών: 151.506,04 €
  • Ιάσμου: 126.457,48