– Στο πλαίσιο του έργου του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, με τίτλο «Ενίσχυση Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου».

Στην πιλοτική δράση «Ενίσχυση Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου», του Υπουργείου Οικονομίας- Υποδομών-Ναυτιλίας-Τουρισμού, εντάχθηκε το αιτούμενο έργο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Ενίσχυση Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισμού 171.429 ευρώ.

Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν ως συμβεβλημένες, 57 επιχειρήσεις, οι οποίες θα ενισχυθούν με 3.000 περίπου ευρώ έκαστη, καλύπτεται εξ ολοκλήρου με δημόσια δαπάνη, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα), και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η από 6-4-215 υπ’ αριθμ. 2058/551/Α2 απόφαση της ένταξης, της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, κ. Ευγενίας Φωτονιάτας, κοινοποιήθηκε στον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης σήμερα Μεγάλη Τρίτη 4.4.2015. «Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης και τους επιστημονικούς μας συνεργάτες, αναμένεται να εισέλθουμε στη φάση υλοποίησης του επενδυτικού μας σχεδίου, βάσει του εγκεκριμένου Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος και του Εντύπου Υποβολής της πρότασής μας, με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης, την 31η Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης.