Στην πρόσληψη 57 ατόμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας δέκα μηνών (από 1-9-2018 έως 30-6-2019), θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής.

Σήμερα στον Δήμο Κομοτηνής υπηρετούν 17 καθαρίστριες, με εργασιακή σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), διάρκειας δέκα μηνών, με συμβάσεις που συνάπτονται από τις σχολικές επιτροπές.

Από την επόμενη σχολική χρονιά (2018-2019), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι συμβάσεις θα καταρτίζονται από τις Διευθύνσεις Προσωπικού των ΟΤΑ και θα υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το υπουργείο εσωτερικών.

Τούτων δοθέντων, ο προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 24 άτομα για τον καθαρισμό 320 αιθουσών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (με προβλεπόμενη δαπάνη 149.818 ευρώ), και 33 άτομα για τον καθαρισμό 287 αιθουσών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με προβλεπόμενη δαπάνη 136.856 ευρώ).