15,5 εκατομμύρια ευρώ για έργα, προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2020 του Δήμου Κομοτηνής, με το ποσό να εκτοξεύεται στα 35 εκατομμύρια – έναντι 13 εκατομμυρίων πέρυσι – εν όψει και των πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, που προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα για το επερχόμενο έτος.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ακόμη 16 εκατομμύρια ευρώ για κοινωνικές πολιτικές, 2,5 εκατομμύρια για δράσεις πολιτισμού και άθλησης, και 3,6 εκατομμύρια για τις λειτουργικές προμήθειες του Δήμου. 14,7 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τις σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, ρεύμα, φορολογία, κ.ά.).

“Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό. Είναι μεν επηρεασμένος από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, πλην όμως διαθέτει στοιχεία ανάπτυξης”, υπογραμμίζει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής Δημήτρης Πολιτειάδης, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι “ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού καταλήγει στην τοπική αγορά και έτσι ο Δήμος μας αποτελεί τον μεγαλύτερο τοπικό οργανισμό που τροφοδοτεί την τοπική αγορά και πληρώνει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις του“. Ο κ. Πολιτειάδης ευχαριστεί “όλους όσους ασχολήθηκαν με τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου, ιδιαίτερα όμως το προσωπικό της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, του οποίου η σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και φέτος παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”.

Στην εισήγησή του κατά τη συνεδρίαση του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου όπου και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός, ο κ. Πολιτειάδης, ανέφερε:

“Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οποίο τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, και οι οδηγίες που δόθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, αφού πέρασε από όλα τα προβλεπόμενα για την κατάρτισή του στάδια (Εκτελεστική Επιτροπή, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ, κ.λπ.), έρχεται στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση για να αποτελέσει το πλάνο των ενεργειών μας για το έτος 2020.

Παράλληλα καταθέτουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, βάσει του οποίου γίνεται καταμερισμός της εξέλιξης των μεγεθών ανά μήνα, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των μεγεθών, και όπου χρειάζεται και υπάρχουν αποκλίσεις, να επεμβαίνουμε άμεσα κάνοντας όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από από τις αποφάσεις των τελών του 2020, όσο και από τις εισροές εσόδων από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι ισοσκελισμένο, ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι μεν επηρεασμένο από τη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, πλην όμως διαθέτει στοιχεία ανάπτυξης.

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις σταθερές δαπάνες του Δήμου διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά επίπεδα, ενώ στις κοινωνικές δαπάνες προστίθεται και το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, περίπου 4.500.000 ευρώ.

Στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, Οικονομικών και Εσωτερικών, δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα προνοιακά επιδόματα, διότι από 1/1/2019 αρμόδιος για την παροχή προνοιακών επιδομάτων είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Με πρώτη προτεραιότητα τα έργα, αλλά και την κοινωνική πολιτική, και με τελικό ποσό τα 52.295.436 ευρώ, καλύπτουμε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα, αφού λάβαμε υπ’ όψιν και προϋπολογίσαμε τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις εκδηλώσεις της πόλης μας για τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωσή της.

Σε γενικές γραμμές, επί του συνολικού ποσού των κονδυλίων του προϋπολογισμού, αν αφαιρεθούν οι σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, ρεύμα, φορολογία, κ.ά.), το υπόλοιπο που απομένει, ποσοστό 30,7%, διατίθεται για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από τη συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα (π.χ. Δεύτερο Σπίτι, Κοινωνικό Φροντιστήριο, παροχές, κ.ά.), που έχουν ως σκοπό μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω προϋπολογισμού, να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Για πολιτιστικούς σκοπούς και προγράμματα άθλησης διατίθεται το 4,6% για να καλυφθούν ανάγκες εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ, του ΔΗΠΘΕ, και των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων.

Για προμήθειες για τις ανάγκες του Δήμου, διατίθεται ποσοστό 6,9% – στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2019 – και τέλος, ποσοστό 29,7% έχει προϋπολογιστεί για έργα.

Έτσι, λοιπόν, μετά την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για έργα το οποίο σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 αγγίζει το ποσό των 35.000.000 ευρώ.

Βέβαια, εδώ θα πρέπει να τονιστεί, ότι το ποσό αυτό δεν έχει προϋπολογιστεί εξ αρχής στον προϋπολογισμό, αλλά θα εντάσσεται σταδιακά μετά τις αποφάσεις υπαγωγής σε επενδυτικά προγράμματα, μια και βασική μας επιδίωξη είναι το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού μας προγράμματος να ενταχθεί και να υλοποιηθεί μέσω επιχορηγήσεων από αναπτυξιακά προγράμματα.

Το σπουδαιότερο όμως είναι, ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού καταλήγει στην τοπική αγορά και έτσι ο Δήμος μας αποτελεί τον μεγαλύτερο τοπικό οργανισμό που τροφοδοτεί την τοπική αγορά και πληρώνει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις του.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με τη σύνταξη του παρόντος σχεδίου, ιδιαίτερα όμως το προσωπικό της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, του οποίου η σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχουν και φέτος παρατηρήσεις από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με τη σύμφωνη γνώμη του οποίου το καταθέτουμε για έγκριση”.