Πεντακόσιους καινούργιους κάδους απορριμμάτων προγραμματίζει να προμηθευτεί ο Δήμος Κομοτηνής, προκειμένου να αντικατασταθούν οι παλαιότεροι, φθαρμένοι κάδοι και να καλυφθούν νέες ανάγκες αποκομιδής στην πόλη και στους οικισμούς.

Η προμήθεια θα γίνει μέσω συνοπτικού διαγωνισμού, που θα διενεργηθεί την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου, στο δημοτικό κατάστημα.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 55.900 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αφορά ειδικότερα στην προμήθεια:

  • 380 πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 770 λίτρων, και
  • 120 πλαστικών κάδων, χωρητικότητας 240 λίτρων.