Πέντε νέες ειδικότητες θα ενταχθούν από την επόμενη σχολική χρονιά στα τμήματα του «ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» των ΕΠΑΛ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ειδικότητες:

 • Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης.
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ.
 • Βοηθός Φαρμακείου.
 • Κομμωτικής Τέχνης.

Οι νέες ειδικότητες έρχονται να προστεθούν στις δεκαέξι που ήδη λειτουργούν στο πλαίσιο του νέου θεσμού του ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ των ΕΠΑΛ που καθιερώθηκε με τον ν. 4386/16.

Η σταδιακή αύξηση του αριθμού των ειδικοτήτων, των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτούργησαν, των τμημάτων τάξης μαθητείας, καθώς και των μαθητευόμενων σε αυτά, όπως διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών λειτουργίας του θεσμού (με βάση τις αποφάσεις λειτουργίας των τμημάτων), έχει ως εξής:

2016-2017: 7 ειδικότητες, 120 σχολεία, 180 τμήματα, 1.175 μαθητευόμενοι. 
2017-2018: 16 ειδικότητες (+129%), 187 σχολεία (+56%), 406 τμήματα (+126%), 3.452 μαθητευόμενοι (+194%).

Οι 16 ειδικότητες που έχουν ενταχθεί ως τώρα στο πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ είναι οι εξής:

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού.
 • Τεχνικός Οχημάτων.
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.
 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής. 
 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.
 • Βοηθός Νοσηλευτή.
 • Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων.
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων.
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή.
 • Αισθητικής Τέχνης.
 • Γραφικών Τεχνών.

Για την επιλογή των ειδικοτήτων που εντάσσονται σταδιακά στην Τάξη Μαθητείας, λαμβάνονται υπ’ όψη κριτήρια όπως: οι ειδικότητες να ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς και να έχουν ικανό αριθμό αποφοίτων, η προοπτική τους στην αγορά εργασίας και στις ανάγκες της οικονομίας, καθώς και η διάθεση αντίστοιχων θέσεων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του νέου θεσμού είναι το γεγονός πως τον έχει αγκαλιάσει η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών στα σχολεία. Θετικά επίσης είναι τα πρώτα σχόλια για τον θεσμό από δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, ιδιώτες εργοδότες και κοινωνικούς φορείς.

Το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» αποτελεί μια προαιρετική εναλλακτική διαδρομή μετά την αποφοίτηση από το ΕΠΑΛ. Παρέχει τη δυνατότητα στους ενήλικες αποφοίτους του να εκπαιδευτούν στον χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Στους μαθητευόμενους παρέχονται, αμοιβή ίση με το 75% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κατά την 9μηνη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των ΕΠΑ.Λ., οι απόφοιτοι συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, ενώ μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούν εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας στο ΕΠΑΛ ή στο Εργαστηριακό Κέντρο.

Με τη συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στον θεσμό της μαθητείας επιχειρείται η ομαλή και ασφαλής είσοδός τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη στήριξή τους μετά την απόκτηση του πτυχίου τους. Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με άλλες μορφές εκπαίδευσης, στον χώρο εργασίας εξασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών, ότι οι μαθητευόμενοι αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σχετικές με την ειδικότητά τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι αποκτούν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ. Αποκτούν επίσης πολύτιμη εργασιακή εμπειρία που τους οδηγεί στην απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος όπου αυτό απαιτείται, και σε πρόσθετα προσόντα για τον δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ (150 μόρια).