Σε σχετική επιστολή του Προέδρου του, κ. Μενέλαου Μαλτέζου, προς το Υπουργείο Οικονομίας, η οποία κοινοποιείται επίσης στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ και στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, αναφέρονται:

«Κύριε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφο θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στην αναγκαιότητα της παράτασης της υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για διάστημα έξι μηνών.

Τα προγράμματα που λήγουν στις 31/12/2015 είναι τα εξής:

  1. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπόριο-Υπηρεσίες.
  2. Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες.
  3. Νέα-Καινοτομική Επιχειρηματικότητα.
  4. Εναλλακτικός Τουρισμός/
  5. Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων.
  6. Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ.
  7. Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα.
  8. Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.
  9. Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.

Από τις εισηγήσεις των συναδέλφων οικονομολόγων που κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται τα έργα των παραπάνω δράσεων, διαπιστώνεται σοβαρή αδυναμία υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων που λήγουν στις 31/12/2015, κυρίως λόγω της επιβολής των capital controls αλλά και της γενικότερης οικονομικής και πολιτικής αστάθειας του τελευταίου εξαμήνου του 2015.

Ο κ. Μ. Μαλτέζος.
Ο κ. Μ. Μαλτέζος.

Αναμφίβολα, η υλοποίηση κάθε έργου και κάθε αναπτυξιακής δράσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την περιοχή της Θράκης τώρα περισσότερο από ποτέ, αφού συνδέεται πλέον άμεσα με την επιβίωση της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας. Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας με ιδιαίτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, δεν υπάρχει πολυτέλεια να χαθεί έστω ένα ευρώ που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημα του φορέα μας σχετικά με την εξάμηνη παράταση της υλοποίησης των ως άνω προγραμμάτων».