Ολοκληρωμένο σχέδιο τεσσάρων αξόνων και 48 προτάσεων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας απέστειλαν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αρμόδιους Υπουργούς το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, η ΟΕΒΕΣ Ροδόπης και ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.
O πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης δήλωσε: «Συντάξαμε ως Επιμελητήριο σε συνεργασία με τo Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, την ΟΕΒΕΣ Ροδόπης και τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής,  ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της πανδημίας που βασίζεται σε τέσσερις άξονες και 48 προτάσεις. Οι άξονες είναι η βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος η διατήρηση των θέσεων εργασίας και καταπολέμηση της ανεργίας, η ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της ρευστότητας. Στόχος είναι η μείωση της  φετινής ύφεσης  και ο περιορισμός της αύξησης της ανεργίας, έτσι ώστε το επόμενο έτος, το 2021 που αποτελεί και έτος ορόσημο για την Ελληνική Δημοκρατία,  να ανακτήσουμε με μεγαλύτερη ορμή το απολεσθέν ΑΕΠ  αλλά και να οδηγηθούμε στην Ανάπτυξη».
Αναλυτικά η επιστολή:
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοιου και τα συνακόλουθα μέτρα περιορισμού της, έχουν επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μας. Το 2020 αποτελούσε χρονιά ορόσημο για την Ελληνική Οικονομία, καθώς μετά την 10ετή περίοδο της ύφεσης, η πλειοψηφία των  διεθνών οργανισμών προέβλεπαν ρυθμό ανάπτυξης πλησίον του 3%.
Αυτήν την περίοδο η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το θέμα της επιστροφής στην «κανονικότητα». Η πανδημία όμως άνοιξε σημαντικές πληγές στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το κράτος πρέπει να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες που θα γίνουν την επόμενη μέρα, προκειμένου να περιορίσουμε όλοι μαζί την οικονομική ζημιά και να επανέλθουμε όσο τον δυνατόν συντομότερα στον δρόμο της ανάπτυξης. Πολλοί διεθνείς οίκοι και οργανισμοί, προβλέπουν πλέον ότι η οικονομία μας θα συρρικνωθεί τουλάχιστον κατά 10%, αλλά η πεποίθηση μας είναι ότι αν δράσουμε γρήγορα και στοχευμένα θα μπορέσουμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις της φετινής ύφεσης.
Σκοπός της παρούσης επιστολής είναι η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η αγορά εργασίας. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν κυρίως τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν την ραχοκοκαλιά όχι μόνο της Ελληνικής Οικονομίας αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ΜΜΕ επιχειρήσεις (Annual Report on European SMEs 2018/2019), το 99% των επιχειρήσεων της ΕΕ είναι μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 άτομα. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι 9 στις 10 ΜΜΕ στην ΕΕ είναι μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 απασχολούμενα άτομα). Η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση είναι καίρια καθώς παράγουν 57 cents για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας ενώ 2 στους 3 Ευρωπαίους απασχολούνται σε ΜΜΕ.
Παρόμοια είναι η εικόνα και για την Ελλάδα όπου στις ΜΜΕ απασχολούνται 2.165.216 εργαζόμενοι (87,9% των εργαζομένων στις επιχειρήσεις) ενώ η ετήσια προστιθέμενη αξία ανέρχεται στα 32,6 δις ευρώ. Κλείνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των ΜΜΕ στην Ελλάδα ανέρχεται στις 821.540 κατέχοντας την μερίδα του λέοντος στο ελληνικό επιχειρειν (99,80%).
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Τέσσερις Άξονες-Στόχοι
Α) Βελτίωση Οικονομικού περιβάλλοντος
Β) Διατήρηση των θέσεων εργασίας και καταπολέμηση της ανεργίας
Γ) Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας
Δ) Ενίσχυση της ρευστότητας
Βελτίωση Οικονομικού περιβάλλοντος
  1. Μείωση φορολογίας εισοδήματος από 24% σε 20% από τη χρήση του 2020. Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές αποτελούν το βασικό τροχοπέδη ανάπτυξης της οικονομίας. Η μείωση του σε ποσοστό 4% θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης και το έλλειμμα εσόδων από την μείωση θα αναπληρωθεί από την αύξηση των εσόδων.
2) Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
3) Αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων έως τις 31/12/2020. Η αναστολή θα είναι προαιρετική , και προτείνουμε την επέκταση της έκπτωσης 25% σε όσους επιλέξουν την εξόφληση αλλά και την άρση της αναστολής σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές με ειδική ρύθμιση που προτείνεται παρακάτω και θα θεσπιστεί για την περίοδο αυτή.
4) Αναστολή καταβολής ΕΝΦΙΑ για το 2020 και μείωση των συντελεστών για το 2021 για όλες τις επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες .
5) Μείωση και των τριών συντελεστών ΦΠΑ. Συγκεκριμένα προτείνουμε την μείωση του κανονικού συντελεστή από το 24% στο 18%, του μειωμένου από το 13% στο 9% και του ειδικού στο 6%. Για την εστίαση ο ΦΠΑ μέχρι 31/12/2020 προτείνεται να είναι 6%.
6) Κατάργηση της πάγιας προκαταβολής για το 2020 και μείωση του συντελεστή στο 50% για το 2021. Η πάγια προκαταβολή αποτελεί ουσιαστικά άτυπο δάνειο των επιχειρήσεων στο κράτος και καθιερώθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης εξαντλώντας την επιχειρηματικότητα.
7) Η ένταξη στα ευεργετικά μέτρα όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας και έχουν μείωση τζίρου 30% και άνω ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Πολλές επιχειρήσεις ενώ έχουν υποστεί βαρύ πλήγμα από την έκτακτη κατάσταση και μείωση του κύκλου εργασιών δεν μπορούν να ενταχθούν στα μέτρα λόγω μη επιλέξιμου ΚΑΔ.  Προϋπόθεση επιλεξιμότητας πρέπει να είναι και το μέγεθος των επιπτώσεων στην επιχείρηση και όχι μόνο ο κωδικός δραστηριότητας.
8) Επαναφορά της ρύθμισης των 120 δόσεων για όλες τις βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο έως την ημέρα υποβολής αιτήματος για την ρύθμιση. Προτείνουμε η περίοδος για ένταξη στην ρύθμιση να διαρκέσει έως την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα. Επίσης η απώλεια της ρύθμισης να ισχύει εφόσον δεν αποπληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις.
9) Αύξησης των δόσεων των Πάγιων Ρυθμίσεων (παλαιών και νέων)  σε όλους του φορείς του Δημοσίου σε 48 δόσεις. . Επίσης η απώλεια της ρύθμισης να ισχύει εφόσον δεν αποπληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις.
10) Να καταργηθεί η παρακράτηση σε ενημερότητες είσπραξης χρημάτων εφόσον υπάρχουν ενήμερες ρυθμίσεις. Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να παρακρατεί ποσό για έκδοση ενημερότητας ακόμη και ένα υπάρχουν ενήμερες ρυθμίσεις και οφειλές έως και 70% του ποσού. Άμεσα να καταργηθεί το εν λόγω μέτρο καθώς είναι ακόμη ένα κατάλοιπο της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα σε επιχειρήσεις που πληρώνουν κανονικά τις οφειλές και τις ρυθμίσεις τους. Τέλος προτείνουμε μέχρι τις 31/12 την κατάργηση του συμψηφισμού εισπράξεων των επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες, βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο.
11) Δημιουργία «ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού» για επιχειρήσεις, ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή μισθοδοσίας, οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.
12) Απαγόρευση κατασχέσεων από το Δημόσιο και τις Τράπεζες έως την πλήρη επαναφορά στην κανονικότητα.
13) Παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και απαγόρευση πλειστηριασμών τουλάχιστον έως τις 31/12/2020 αλλά και ταυτόχρονη παράταση της λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης οφειλών.
14) Άμεση εξόφληση όλων των οφειλών της κεντρικής Κυβέρνησης και φορέων αυτής προς τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη καθυστέρηση παρουσιάζεται στις οφειλές της ΑΑΔΕ, καθώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (οι οποίες δεν ισχύουν σε αντίστροφη περίπτωση) δημιουργούν καθυστερήσεις ετών.
Διατήρηση των θέσεων εργασίας και καταπολέμηση της ανεργίας
1) Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας και μετατροπής συμβάσεων με ταυτόχρονη κάλυψη του μισθού ή υπόλοιπο μισθού των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών από το πρόγραμμα «SURE» για 12 μήνες με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
2) Επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών για όλους τους πληττόμενους κλάδους που δεν θα αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας με ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας.
3) Καταβολή όλων των οφειλόμενων οικονομικών ενισχύσεων  στις επιχειρήσεις από την επιδότηση του  εργοδοτικού κόστους του ν. 1767/1988 για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Ανατολική Μακεδονία –Θράκη και επαναφορά του μέτρου με στόχο την επιδότηση της εργασίας.
4) Αύξησης των δόσεων των Πάγιων Ρυθμίσεων στον ΕΦΚΑ  (παλαιών και νέων)  σε 48 δόσεις.  Επίσης η απώλεια της ρύθμισης να ισχύει εφόσον δεν αποπληρωθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις
5) Θέσπιση απαλλαγής εργοδοτικών εισφορών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 24 μήνες, με υποχρέωση διατήρησης για 12 επιπλέον μήνες. Για όσες επιχειρήσεις δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, η μισθολογική δαπάνη να υπολογίζεται ως έξοδο – που εκπίπτει της φορολογίας – με συντελεστή αυξημένο κατά 30%. Αυτό συνεπάγεται μέσω μείωσης του φόρου, επιδότηση του μισθολογικού κόστους κάθε νέας θέσης, με ποσοστό 8-10%.
Ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας
1) Δημιουργία προγράμματος επιδότησης λειτουργικών δαπανών (ενοίκιο, ΔΕΚΟ, προσωπικό κτλ) με ποσοστό 60% για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, με  διάρκεια δύο ετών.
2) Εφαρμογή του μέτρου καταβολής μειωμένου ενοικίου κατά 40% έως τις 31/12/2020  για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας. Ταυτόχρονα προτείνουμε την ανταποδοτική θέσπιση μέτρων για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.
3) Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο 70%, ένταξη του κλάδου της εστίασης και δημοσίευση νέων προκλήσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
4) Δυνατότητα καταβολής της επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης στις επιχειρήσεις προκαταβολικά, χωρίς την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
5) Θέσπιση Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις της Θράκης καθώς το μεταφορικό κόστος είναι απαγορευτικό για τα μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα της χώρας. Τα πολλά χιλιόμετρα και το τεράστιο κόστος διοδίων δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Θράκη με αυτές σε άλλα σημεία της Ελλάδας.
6) Υλοποίηση ολοκληρωμένης καμπάνιας για την ανάδειξη και προβολή των ελληνικών προϊόντων, της ποιότητάς τους , της αναγκαιότητας στήριξής τους  αλλά και αναγνώρισης τους μέσω του γραμμωτού κώδικα.
7) Κατάργηση του νόμου 4607/2019 που προβλέπει μείωση του ανώτατου ορίου του εμβαδού (έκτασης) που δύναται να παραχωρηθεί προς απλή χρήση στις επιχειρήσεις εστίασης στον αιγιαλό, από τα 500 τ.μ. στα μόλις 300 τ.μ, μείωση μισθωμάτων κατά 50% και παραχώρηση επιπλέον χώρου σε παραλίες που υπάρχει η δυνατότητα.
8) Μείωση τελών  καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και των  τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων κατά 60%  από την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και μέχρι 31/12/2020 με ανοιχτό ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού για το 2021 ανάλογα με την πορεία της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.
9) Μείωση κατά 40% των μισθωμάτων ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε πληττόμενες  επιχειρήσεις.
10) Αναστολή όλων των υποχρεώσεων και ρυθμίσεων έως 31/12/2020 προς Δήμους και ΔΕΥΑ.
11) Άμεση ανάκληση όλων των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για οφειλές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.
12) Δημιουργία νέας ρύθμισης 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς Δήμους και ΔΕΥΑ όλων των επιχειρήσεων.
13) Παραχώρηση επιπλέον κοινοχρήστου χώρου όπου υπάρχει δυνατότητα έως και 100%  και το τέλος να συμψηφίζεται με την έκπτωση  στα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
14) Άμεση απαγόρευση διακοπών νερού για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2020
15) Αναστολή του τέλους Διανυκτέρευσης για το 2020 για τις τουριστικές επιχειρήσεις
16) Επιδότηση με τη χορήγηση ειδικού voucher (επιταγής) διακοπών στην Ελλάδα, η οποία θα ισχύει από  1/7/2020 έως και 31/12/2020. Το ύψος της αξίας της επιταγής θα κυμαίνεται ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος. Η επιταγή θα συμψηφίζεται με τις τιμές χρέωσης του καταλύματος, ενώ η διαφορά θα επιβαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο αποτελώντας την ιδία συμμετοχή του.
17) Υλοποίηση τουριστικής καμπάνιας για την ενδυνάμωση του τουριστικού κλάδου αξιοποιώντας την ασφάλεια από covid 19 στην χώρα.
18) Μείωση 50% στην τιμολόγηση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
19) Άμεση απαγόρευση διακοπής παροχής ρεύματος προς επιχειρήσεις και ιδιώτες για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 31/12/2020  και επαναφορά όπου έχει διακοπεί μετά την 01/03/2020.
20) Θέσπιση οριζόντιου διακανονισμού οφειλών  για όλους τους  παρόχους ηλεκτρικής  ενέργειας .
21) Υλοποίηση προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχειρήσεις με ποσοστό επιδότησης 70%.
22) Αναστολή της αντικατάστασης φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/2020.
Ενίσχυση της ρευστότητας
1) Δημιουργία μηχανισμού  παροχής μικροπιστώσεων (δανείων από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ ) μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας με επιδότηση επιτοκίου και ετήσια περίοδο χάριτος με κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
2) Πρόγραμμα δανειοδότησης επιχειρήσεων με εγγυήσεις του δημοσίου και κριτήριο επιλεξιμότητας την βιωσιμότητα της επιχείρησης.
3) Δυνατότητα  παροχής βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης του εκδότη για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, ίσης με το 100% της αξίας των επιταγών που έχουν εκδοθεί με μηδενικό επιτόκιο με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
4) Απαγόρευση κατασχέσεων από το Δημόσιο και τις Τράπεζες έως την πλήρη επαναφορά στην κανονικότητα.
5) Μετακίνηση των δόσεων αλλά και λήξεων δανείων κατά έξι μήνες από τις τράπεζες.
6) Τροποποίηση του προγράμματος «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» ώστε να καλύπτει τους τόκους των επιχειρηματικών δανείων έως 31/12/2020. Επιλέξιμες να είναι όλες οι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών.
7) Αυστηρή εποπτεία στις τράπεζες για την έγκριση των δανείων μέσω του προγράμματος  «Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ» ώστε να επωφεληθούν όλες οι επιχειρήσεις και τροποποίηση της πρόσκλησης ώστε να αποτελεί ο πρώτος χρόνος περίοδο χάριτος.
Οι ανωτέρω προτάσεις τις οποίες σας υποβάλλουμε θα συμβάλλουν στην στήριξη του Έλληνα επιχειρηματία και εργαζόμενου. Την δύσκολη τούτη στιγμή και έχοντας συγχρόνως το βλέμμα μας στην επόμενη μέρα, πρέπει να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις έτσι ώστε και αυτές με την σειρά τους να μπορούν να στηρίξουν τις ήδη υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Αν δράσουμε στοχευμένα και ορθολογικά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την φετινή ύφεση αλλά και να περιορίσουμε την αύξηση της ανεργίας. Συγχρόνως όμως θα δημιουργήσουμε τις βάσεις, έτσι ώστε το επόμενο έτος, το 2021 που αποτελεί και έτος ορόσημο για την Ελληνική Δημοκρατία,  να ανακτήσουμε με μεγαλύτερη ορμή το απολεσθέν ΑΕΠ  αλλά και να μειώσουμε επιθετικά την ανεργία.
Η επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας από την Ελληνική Κυβέρνηση και τους πολίτες μας έδειξε τον δρόμο για την επόμενη μέρα η οποία θα χαρακτηρίζεται από υγεία και οικονομική ευμάρεια για όλους τους συμπολίτες μας».