Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Νοεμβρίου συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μαρωνείας-Σαπών.

Μεταξύ των θεμάτων που ψηφίσθηκαν, είναι τα κάτωθι:

  • Η ένταξη και χρηματοδότηση του τοπικού χωρικού σχεδίου του Δήμου, ύψους 498.871 ευρώ.
  • Η συμμετοχή του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» Β’ ΔΡΑΣΗ.
  • Τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας πλημμυρών, δασικών πυρκαγιών, σεισμικών φαινομένων, χιονοπτώσεων και παγετού.
  • Τα 25 μέλη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, ενός θεσμικού οργάνου με σημαντικές αναβαθμισμένες αρμοδιότητες στη λειτουργία του δήμου.
  • Το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2020, ύψους 4.773.766 ευρώ.
  • Ο κανονισμός κοιμητηρίων.