Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020, εντάχθηκε το έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση υποδομών δημοτικού σχολείου Καμαριώτισσας Δήμου Σαμοθράκης», προϋπολογισμού 452.997,15 €.

Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις στη δομή του Σχολείου, όπου θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλούς διαβίωσης μαθητών και καθηγητών, προσβασιμότητας ΑμεΑ, χώρων υγιεινής, καθώς και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.