Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, κατά την τελευταία συνεδρίαση του οργάνου, η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για ανάληψη της δαπάνης εκτέλεσης δύο έργων, που αφορούν σε παρεμβάσεις στην Κομοτηνή και στους οικισμούς Θρυλόριο, Ροδίτης και Γρατινής.

Το πρώτο έργο φέρει τον τίτλο «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου και των Εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής» και έχει προϋπολογισμό 152.000 ευρώ.

Το δεύτερο έργο περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πλατειών του Θρυλορίου και του Ροδίτη, καθώς και τη δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Γοργοποτάμου, στην Κομοτηνή, ενώ η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται σε 300.000 ευρώ.

Αμφότερα τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Δήμου Κομοτηνής, ενώ για την εκτέλεσή τους θα διενεργηθεί ανοιχτός διαγωνισμός.