Τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι οφειλές ιδιωτών στον Δήμο Κομοτηνής, με τις μικρο-οφειλές της τάξεως των 20€-30€ να αθροίζουν ποσό 800.000 € περίπου.

Αυτό ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δημήτρης Πολιτειάδης, καθώς και οτι κατά την τελευταία, προ έτους ρύθμιση των εκατό δόσεων, τέθηκαν στη διαδικασία αποπληρωμής 3 εκ. περίπου.

Ωστόσο, λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, πολλοί οφειλέτες αδυνατούν να τηρήσουν τη ρύθμισή τους.

Η συμβουλή πάντως του κ. Πολιτειάδη είναι να καταβληθεί προσπάθεια εκ μέρους τους να ανταποκριθούν για να μην τεθούν ενώπιον της αναγκαστικής εκ του νόμου κατασχετήριας κίνησης του Δήμου προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

“Εμείς δεν κάνουμε κατασχέσεις ακινήτων παρά μόνο των οφειλόμενων ποσών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών”, επισημαίνει ο κ. Πολιτειάδης, και υπογραμμίζει: “Μετά την παρέλευση πενταετίας οι οφειλές παραγράφονται, επομένως ο νόμος μας υποχρεώνει να κινηθούμε υπέρ του δημοσίου πριν από αυτό το χρονικό σημείο”.

Βέβαια, ακόμη κι έτσι, δεδομένου οτι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που διαθέτουν ταμειακό υπόλοιπο όλο και λιγοστεύουν, τα εν λόγω έσοδα του Δήμου – που όλα κατευθύνονται σε δημοτικά έργα όπως τονίζει ο Αντιδήμαρχος – απομειώνονται συνακόλουθα.