Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 2014-2020, από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με 4.329.878,40 €, εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η πράξη αφορά:

  • Προμήθεια Συστήματος Μαγνητικού Τομογράφου.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση έξι Κλινών Εντατικής Θεραπείας.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός συστήματος Ενδοσκοπήσεων Υψηλής Ανάλυσης και ενός συστήματος Γαστροσκόπησης με επεξεργαστή εικόνας.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Ψηφιακού Αγγειογραφικού Συγκροτήματος Δύο Επιπέδων – Υβριδικού Χειρουργείου.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες της ΜΕΘ και ΜΑΦ_Α (1. Αναπνευστήρας ΜΕΘ (τεμάχια 10), 2.Μόνιτορ ΜΕΘ με δύο Κεντρικούς Σταθμούς (τεμάχια 10) 3. Κλίνες Νοσηλείας ΜΕΘ (τεμάχια 8), 4. Κλίνη Νοσηλείας ΜΕΘ Ειδικού Τύπου (τεμάχια 2), 5. Αντλίες έγχυσης τύπου σύριγγας (τεμάχια 40).
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Υπολογιστικής Τομογραφίας Πολλαπλών Τομών τύπου Ingenuity Core 128.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Συστήματος Τομογραφικής Δικέφαλης γ’ – Κάμερας Γενικής Χρήσης τύπου Sumbia E Dual.
  • Προμήθεια ενός σύγχρονου έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου.
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την επέκταση της λειτουργικότητας της αίθουσας Ψηφιακού Αγγειογράφου – Υβριδικού Χειρουργείου (Ένα Ασύρματο χειροπληκτρολόγιο με φορτιστή, ένα αναισθησιολογικό μηχάνημα, ένα σύστημα αρχειοθέτησης εξετάσεων με σύστημα καταγραφής των εξετάσεων σε ηλεκτρονικά μέσα, ένα σύστημα λήψεων εικόνων για το αγγειογραφικό σύστημα για ορατότητα των αγγείων πέρα του θρόμβου σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένα μηχάνημα για την επέκταση του πολυκαταγραφικού συστήματος σε πληροφοριακό δίκτυο).