– 251 στον Δήμο Κομοτηνής, 63 στον Δήμο Αρριανών, 55 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, 52 στον Δήμο Ιάσμου.

32.433 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στους Δήμους της χώρας, προβλέπονται στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από τις 10:00 (π.μ.) της Μεγάλης Δευτέρας 6-4-2015, και λήγει στις 12:00 (το μεσημέρι) της Δευτέρας 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο www.oaed.gr μέσω του σχετικού πεδίου «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

ΟΙ 421 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (251 θέσεις)

ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ3
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ4
ΠΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ1
ΔΕΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ5
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ61
ΤΕΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕΓΕΩΠΟΝΩΝ1
ΤΕΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ20
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ2
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ4
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ6
ΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ2
ΠΕΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ1
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ8
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ10
ΤΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ1
ΔΕΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ7
ΠΕΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ1
ΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ6
ΔΕΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β)1
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ3
ΤΕΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ1
ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ5
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2
ΤΕΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ1
ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΤΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ1
ΔΕΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ4
ΔΕΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας2
ΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’)8
ΔΕΟΙΚΟΔΟΜΩΝ8
ΠΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ1
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ6
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ2
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ8
ΤΕΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ1
ΤΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ11
ΔΕΦΥΛΑΚΕΣ18
ΤΕΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ3

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (63 θέσεις)

ΠΕΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ1
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ26
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ2
ΤΕΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ1
ΠΕΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ1
ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΔΕΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας6
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΤΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ9
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ2
ΤΕΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ4

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ (55 θέσεις)

ΔΕΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ1
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ42
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ7
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΤΕΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ2
ΔΕΜΑΓΕΙΡΩΝ1

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (52 θέσεις)

ΠΕΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ2
ΔΕΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2
ΥΕΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ32
ΠΕΓΥΜΝΑΣΤΗΣ2
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΔΕΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας1
ΔΕΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’)1
ΠΕΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ1
ΠΕΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ1
ΔΕΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ2

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες:

  1. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Μακροχρόνια άνεργοι.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα.
  5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ.

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Την ηλικία.

5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el