– 251 στον Δήμο Κομοτηνής, 63 στον Δήμο Αρριανών, 55 στον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, 52 στον Δήμο Ιάσμου.

32.433 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στους Δήμους της χώρας, προβλέπονται στο νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ, το οποίο απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από τις 10:00 (π.μ.) της Μεγάλης Δευτέρας 6-4-2015, και λήγει στις 12:00 (το μεσημέρι) της Δευτέρας 27-4-2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο www.oaed.gr μέσω του σχετικού πεδίου «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

ΟΙ 421 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (251 θέσεις)

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 3
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 4
ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 5
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 61
ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ – ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 20
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2
ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 10
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 7
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 6
ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ- ΟΔΗΓΩΝ (+ άδεια οδήγησης κατηγορίας Β) 1
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 3
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 5
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΠΙΟΥ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1
ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 4
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 8
ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 11
ΔΕ ΦΥΛΑΚΕΣ 18
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 3

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (63 θέσεις)

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 6
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ 9
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΤΕ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 4

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ (55 θέσεις)

ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ 1
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 42
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (52 θέσεις)

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2
ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 32
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ  με  άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας 1
ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(με άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ’) 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 2

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες:

  1. Μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, και οι σύζυγοι αυτών είναι επίσης εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
  3. Μακροχρόνια άνεργοι.
  4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα.
  5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων, αντλούνται αυτεπάγγελτα από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ, την ΓΓΠΣ και την ΗΔΙΚΑ.

Αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής πέντε αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης:

1) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2) Το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3) Το ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4) Την ηλικία.

5) Τον αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από ΕΔΩ: http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el