Με 29 εκατομμύρια € θα επιχορηγηθούν 75 Δήμοι της χώρας μέσω του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών, για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος».

Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι:

– οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011.

– κατ΄ εξαίρεση οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους-Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου.

Τα ποσά της επιχορήγησης διαμορφώνονται ως εξής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):

Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 50.000 έως 60.000 κατοίκους, επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000 €.

Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 60.001 έως 100.000 κατοίκους, επιχορηγούνται με το ποσό των 400.000 €.

Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους, επιχορηγούνται με το ποσό των 600.000 €.

Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 200.001 έως 500.000 κατοίκους, επιχορηγούνται με το ποσό των 800.000 €.

Ε) Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 500.001 κατοίκων, επιχορηγούνται με το ποσό του 1.000.000 €.

ΣΤ) Οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους-Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου, επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000 €.

Ο Δήμος Κομοτηνής, με πληθυσμό 66.919 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, επιχορηγείται με 400.000 €.