Έως τις 22 Δεκεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκίνησε τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη, 22 του ίδιου μήνα, η υποβολή αιτήσεων μακροχρόνια ανέργων για συμμετοχή στο πρόγραμμα 4.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο τομέα της υγείας, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών των φορέων Υγείας.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 13/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, διαδικτυακά, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή στις 22-12-2016.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μακροχρόνια άνεργοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης και από μία μέχρι τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης συνολικά των Φορέων Υποδοχής.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο -αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου- στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), από τις 12 έως και 22 Δεκεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή.

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), και συγκεκριμένα από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ- Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι: α) μακροχρόνια άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) μακροχρόνια άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ.

Βάσει της κατανομής των 4.000 θέσεων εργασίας, που θα καλυφθούν συνολικά μέσω του Προγράμματος, στους φορείς Υγείας του Νομού Ροδόπης αντιστοιχούν συνολικά 38 θέσεις, των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕΔΥ – ΚΥ ΙΑΣΜΟΥ – 2 θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΔΥ – ΚΥ ΣΑΠΩΝ – 1 θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΟΠΥΥ ΡΟΔΟΠΗΣ – 1 θέση ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 11 θέσεις ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ –  3 θέσεις ΜΑΙΩΝ – ΜΑΙΕΥΤΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 5 θέσεις ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 1 θέση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – 2 θέσεις ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ – 1 θέση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ – 1 θέση ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ – 1 θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ – 1 θέση ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΕΦΙΑΠ – 1 θέση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ