ΔΗΜ3,76 εκ. ευρώ κατανέμονται στους Δήμους της Θράκης από το λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών». Συνολικό ποσό 103, 7 εκ, ευρώ αποδίδεται ως ενδέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2014 σε δικαιούχους Δήμους σε όλη τη  χώρα.

Από το ποσό θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί με τη χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το αναλογούν ποσό υπέρ των ΤΠΔΚΥ και ΤΕΑΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) και τα ποσά που αφορούν στη για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. Στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί:

Oι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης.

Oι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους.

Oι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Αναλυτικά η κατανομή στους Δήμους της Θράκης:

Ροδόπη

ΑΡΡΙΑΝΩΝ  143.700,67

ΙΑΣΜΟΥ  125.684,04

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 673.671,08

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ  150.579,40

Έβρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  720.882,24

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  231.349,68

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  392.958,83

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ   51.658,65

ΣΟΥΦΛΙΟΥ  181.320,17

Ξάνθη

ΑΒΔΗΡΩΝ  194.260,43

ΜΥΚΗΣ  134.858,11

ΞΑΝΘΗΣ  646.822,02

ΤΟΠΕΙΡΟΥ  118.100,25