Καινούργιο εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού 3.01.550 €, μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ΑΜ-Θ, θα αποκτήσουν τα νοσοκομεία Κομοτηνής, Διδυμοτείχου και Δράμας, με σκοπό την κάλυψη σημαντικών αναγκών τους σε ιατροτεχνολογική, ηλεκτρομηχανολογική και ξενοδοχειακή υποδομή.

Αναλυτικά, η κατανομή των πόρων, έχει ως εξής:

  • Νοσοκομείο Διδυμοτείχου: 1.728.550 €.
  • Νοσοκομείο Δράμας: 1.000.000 €.
  • Νοσοκομείο Κομοτηνής: 363.000 €.