Ποσό 203.000 ευρώ από τους ΚΑΠ της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα λάβει ο Δήμος Κομοτηνής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς του. Αντιστοίχως, ο Δήμος Αρριανών θα λάβει 56.990 ευρώ, ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών 45.540 ευρώ, και ο Δήμος Ιάσμου 39.480 ευρώ.

Οι εν λόγω πιστώσεις προβλέπονται από την υπ’ αριθμ. 82.856/21.11.2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, με την οποία κατανέμονται σε όλους τους Δήμους της χώρας συνολικά 28 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την 4η κατανομή από τους ΚΑΠ Δήμων 2019 για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Προηγήθηκαν ισόποσες κατανομές στις 26/2, 15/4 και 11/9.

Για την κατανομή ελήφθησαν υπ’ όψιν δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018 που αφορούν:

  • στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα.
  • στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.
  • ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις καλούνται να μεριμνήσουν επειγόντως για την άμεση απόδοση των πιστώσεων από τους ΟΤΑ στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (όσον αφορά τα μειονοτικά σχολεία).