Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για την επαναλειτουργία των σχολείων και την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, το Υπουργείο Εσωτερικών προέβη στην κατανομή, από τον λογαριασμό του που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού ποσού ύψους 28.050.000 ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Για την κατανομή του ανωτέρω χρηματικού ποσού λήφθησαν υπόψη δεδομένα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2018-2019 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Στους τέσσερις Δήμους της Ροδόπης κατανέμονται συνολικά 345.010 ευρώ, ως ακολούθως:

  • Δήμος Αρριανών: 56.990 ευρώ
  • Δήμος Ιάσμου: 39.480 ευρώ
  • Δήμος Κομοτηνής: 203.000 ευρώ
  • Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: 45.540 ευρώ