περιφερΠοσό 331.000 κατανέμεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τους ΚΑΠ του 2014, για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους δικαιούχους για το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το επίδομα αφορά δικαιούχους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών ,καθώς και αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς,