Με 28 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα χρηματοδοτηθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στους Δήμους της Ροδόπης θα διατεθούν 325.720 € ως εξής:
Δήμος Αρριανών: 43.560 €
Δήμος Ιάσμου: 36.940 €
Δήμος Κομοτηνής: 198.940 €
Δήμος Μαρωνείας-Σαπών: 46.280 €