Απόφαση-σταθμός της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία (Heineken).

logoΜε ανακοίνωσή της η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης («ΖΜΘ»), καλωσορίζει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΠΑΝΤ»), σύμφωνα με την οποία η Αθηναϊκή Ζυθοποιία – θυγατρική της Heineken NV στην Ελλάδα, που διακινεί τα σήματα ΑΛΦΑ, Amstel, Heineken, Fischer, κ.α. – καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά ζύθου, υιοθετώντας συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση πρακτικές που είχαν ως μοναδικό τους στόχο τον αποκλεισμό ανταγωνιστικών προϊόντων και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης ομοειδών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό η ΕΠΑΝΤ επέβαλε εις βάρος της – ολλανδικών συμφερόντων – Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, πρόστιμο 31,45 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και επιπρόσθετους περιοριστικούς όρους, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων καταχρηστικών πρακτικών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο μέλλον, και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς μπύρας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

Στην απόφασή της ειδικότερα, η ΕΠΑΝΤ αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι η θυγατρική της Heineken στην Ελλάδα, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, «είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια ενιαία και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως, με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, αλλά και μέσω άλλων πρακτικών, οι οποίες είχαν ως σωρευτικό αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές διανομής και διάθεσης προϊόντων ζύθου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα σχετικής πολυετούς έρευνας, η απόφαση – σταθμός της ΕΠΑΝΤ επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Heineken στην Ελλάδα, με την εμπορική πολιτική της, στόχευε μεθοδευμένα επί σειρά ετών και πέτυχε εν τέλει, αφενός τη διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην ελληνική αγορά ζύθου, αφετέρου τον περιορισμό κάθε αναπτυξιακής δραστηριότητας των – εν δυνάμει ανταγωνιστικών – μικρών ανεξάρτητων επιχειρήσεων ζυθοποιείων. Δεν θα πρέπει εξάλλου να παραβλέπεται το γεγονός, ότι ακόμη και σήμερα, η ελληνική αγορά μπύρας ελέγχεται κατά το 85% από δύο πολυεθνικούς κολοσσούς του κλάδου (την Heineken και την Carlsberg – η οποία κατέχει και διακινεί τα σήματα Mythos, Fix, Kaiser, κ.ά.).

Πάντως, ακόμη και αν η ανωτέρω απόφαση αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στον μακρύ αγώνα της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ζύθου στην Ελλάδα, αυτή χαρακτηρίζεται ακόμη από υπέρμετρο συγκεντρωτισμό, γεγονός που καθιστά τον κίνδυνο στρέβλωσης των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ζύθου ιδιαίτερα πιθανό. Για τον λόγο αυτό η ΖΜΘ απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες ελληνικές αρχές να παραμείνουν σε συνεχή επαγρύπνηση για την επισήμανση, απόκρουση, και κολασμό παρόμοιων καταχρηστικών πρακτικών αποκλεισμού – όπως αυτών που μετήλθε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία – από οπουδήποτε και εάν προέρχονται αυτές.

– Το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΕΠΑΝΤ: http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=821).

– Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης είναι μια εταιρεία αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, με έδρα την Κομοτηνή.