Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου, και στο πλαίσιο των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής για τον τομέα αιγοπρόβειου κρέατος, καθορίστηκε για το 2014 το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων.

Ειδικότερα:

Α) 3 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της πρόσθετης ενίσχυσης.

Β) 4 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους της συμπληρωματικής πρόσθετης ενίσχυσης.

Γ) 4 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, για τους δικαιούχους μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους.