Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απεστάλη για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Πρόκειται για την προκήρυξη 2Κ/2017, με την οποία θα ζητηθούν, για τη στελέχωση των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών, οι εξής 2 ειδικότητες:

  • ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) και
  • ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ)

Θυμίζουμε ότι προ ολίγων ημερών είχε αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά σε 404 προσλήψεις γραμματέων στα δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας. Εξ αυτών, οι 5 προσλήψεις προβλέπεται να γίνουν στο Πρωτοδικείο Ροδόπης, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης και στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής.

Από τις 135 προσλήψεις της νέας προκήρυξης, στα δικαστήρια της Κομοτηνής αντιστοιχούν οι 3. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής των θέσεων, από μία πρόσληψη ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Πληροφορικής θα γίνει στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής και στο Εφετείο Θράκης, ενώ η τρίτη πρόσληψη, ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής, θα γίνει στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης.