Το 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Οκτωβρίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα γίνουν ανακοινώσεις ενώ θα πραγματοποιηθεί και επίσκεψη σε τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, γεωργικού, επιστημονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η εγγραφή-δήλωση συμμετοχής καθώς και η υποβολή περιλήψεων μπορούν να γίνουν από τους ειδικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας του Συνεδρίου.

Συνιστάται κάθε ερευνητική ομάδα και ανά θεματική περιοχή έρευνάς της, να κάνει εάν είναι δυνατόν μία συνθετική προφορική παρουσίαση ομοειδών ερευνητικών της αποτελεσμάτων, παραπέμποντας σε συνδεόμενα εικονογραφημένα κείμενα (posters). Κάθε σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει προφορικά μέχρι μία εργασία. Πέραν αυτής θα μπορεί να παρουσιάσει εργασίες ως εικονογραφημένα κείμενα (posters). Υπενθυμίζεται ότι τα εικονογραφημένα κείμενα είναι ισοδύναμα με τις ομιλίες.

 Εγγραφή – Δήλωση συμμετοχής

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους ακολουθώντας τους ειδικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας του Συνεδρίου. Πληροφορίες εγγραφής εδώ.

Υποβολή Περίληψης

Η υποβολή περιλήψεων θα γίνει ηλεκτρονικά ακολουθώντας τους ειδικούς συνδέσμους της ιστοσελίδας του Συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περίληψης της εργασίας σας (προφορικής ή εικονογραφημένης) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν εδώ.

Πρακτικά Συνεδρίου

Εργασίες που θα παρουσιαστούν στο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, θα μπορούν να υποβληθούν προς κρίση και να δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος «Entomologia Hellenica».

Διαγωνισμός εικονογραφημένων εργασιών φοιτητών

Καλούνται ταυτόχρονα φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό εικονογραφημένων εργασιών δηλώνοντας συμμετοχή στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας υποβολής περίληψης (μόνο για τις εικονογραφημένες εργασίες).

Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του 18ου ΠΕΣ http://www.entsoc.gr/18pes/