Εκδόθηκε από τα Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Συνολικά προκηρύχθηκαν 290 θέσεις, ενώ καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, μπορούν να πετύχουν πρόσβαση στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. και δέκα (10) αθλητές που έχουν πετύχει εξαιρετικές επιδόσεις.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Σμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι και τις 15:00 της Παρασκευής 17 Ιουνίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 1991 και μετά, να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 (άνδρες και γυναίκες), ενώ το ποινικό τους μητρώο θα πρέπει να είναι «καθαρό». Επιπλέον θα πρέπει να έχουν τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου.

Αναλυτικά, όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τις αιτήσεις τους, περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.