Δημοπρατήθηκε το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Σαπών.

Το έργο, δαπάνης 2.220.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, το Ταμείο Συνοχής και το Ε.Υ.Δ./Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης», αναλύεται σε υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά έργα και υποδομές επεξεργασίας νερού και αποβλήτων όπως δεξαμενές, κτίρια διοίκησης, κέντρο ελέγχου, αποθήκης κ.α., και έχει προθεσμία εκτέλεσης τους 12 μήνες.

Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή: “Όπως είναι γνωστό το έργο ολοκλήρωσης των υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας αστικών λυμάτων των Σαπών διεκδικήθηκε και εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο ύστερα από παρεμβάσεις της σημερινής δημοτικής αρχής και διασφαλίστηκε η απαραίτητη παράταση υλοποίησης του. Συγχρόνως αναδείχθηκε η σπουδαιότητα του έργου, χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατη η λειτουργία το βιολογικού καθαρισμού. Σημαντικής σημασίας είναι και οι παρεμβάσεις που έγιναν από την σημερινή δημοτική αρχή για τη διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων σύνδεσης που θα δημοπρατηθούν στο προσεχές διάστημα, δαπάνες τις οποίες θα επιβαρύνονταν σε διαφορετική περίπτωση οι δημότες. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού που θα γίνει με τις συνδέσεις θα προχωρήσει άμεσα και η επέκταση του αποχετευτικού συστήματος και στο Αρσάκειο ενός επίσης χρόνιου αιτήματος των κατοίκων του”.