Η υποστελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας, γνωστών ως ΤΟΜΥ, συνιστά όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σε αυτές, “σημαντικό ζήτημα το οποίο προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και κατ’ επέκταση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες”.

Τούτου δοθέντος, και δεδομένου οτι οι ΤΟΜΥ συνέβαλαν καθοριστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σε συνδυασμό με το οτι διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας, ενώ και η ανταπόκρισή τους στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, εν όψει και της εφαρμογής του θεσμού του προσωπικού ιατρού, αναδεικνύεται η “ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσής τους”, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι με επιστολή τους προς τον υπουργό Υγείας, ζητώντας αφενός την ενίσχυση των ΤΟΜΥ με πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία νέων δομών, και αφετέρου τη μονιμοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού.

Ολόκληρη η επιστολή:

“Με την παρούσα επιστολή τα Σωματεία Εργαζομένων των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας, επικεντρώνονται στην ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας των ΤΟΜΥ, καθότι η υποστελέχωση των δομών συνιστά ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο προκαλεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των δομών και κατ’ επέκταση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού, οι ΤΟΜΥ συνέβαλαν καθοριστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Εν μέσω της υγειονομικής κρίσης διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας, καθώς αξιοσημείωτη είναι η συμβολή τους στην Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού μέσω της μετατροπής τους σε εμβολιαστικά κέντρα.

Η ανταπόκρισή τους, δε, στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού ιατρού, αναδεικνύουν την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσής τους.

Ως εκ τούτου, καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προβεί άμεσα στην:

  • Ενίσχυση των ΤΟΜΥ με πρόσληψη προσωπικού και δημιουργία νέων δομών.
  • Μονιμοποίηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού”.

Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΤΟΜΥ και κατ’ επέκταση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες