Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα υλοποιήσει επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης για νέους και νέες 18-29 ετών, ανέργους και άνεργες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, απόφοιτους και απόφοιτες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή ΙΕΚ, με σκοπό την επιμόρφωση και την οικονομική ενίσχυση των μελών της.

Τι προσφέρουν τα Προγράμματα

  • Πιστοποίηση στις δεξιότητες υπολογιστών (ΤΠΕ) και στα εξειδικευμένα Προγράμματα “Εμπόριο και Εξωστρέφεια” και “Υπάλληλος Γραφείου / Διοικητικής Υποστήριξης”. Η πιστοποίηση στους υπολογιστές διενεργείται από διαπιστευμένο φορέα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 και ισχύει για το ΑΣΕΠ.
  • Εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5€ μεικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και 5€ ανά ώρα πρακτικής άσκησης.

Η συμμετοχή των ΑμεΑ στα Προγράμματα δεν συνεπάγεται διακοπή των παροχών που λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους, όπως είναι για παράδειγμα το επίδομα πρόνοιας ή τα επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νοσήλιο ή παροχή.

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν επίσης ατομική και ομαδική συμβουλευτική.

Το υποχρεωτικό οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης στους υπολογιστές (ΤΠΕ) θα έχει διάρκεια 150 ωρών και καθένα από τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα έχει διάρκεια 150 ωρών.

Πρακτική άσκηση

Η τοποθέτηση του/της ωφελούμενου/ης θα γίνει σε συναφή θέση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε φορείς του δημοσίου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης). Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 200 ώρες.

Συμπλήρωση αίτησης

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Εργασιακοί σύμβουλοι θα υποστηρίξουν και θα καθοδηγήσουν τους υποψήφιους ωφελούμενους προκειμένου να μπορέσουν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στα Προγράμματα.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, λήγει στις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Ροδόπη, μπορούν να επικοινωνούν στα στοιχεία:

  • Τηλ: 2531082197
  • E-mail: amearodopis@gmail.com
  • Στα γραφεία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ροδόπης, στην οδό Βασιλέως Παύλου 10, Κομοτηνή – Ισόγειο, Ώρες λειτουργίας: 09:00-15:00 καθημερινά.

Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://training.esamea.gr/p/m/el-GR