Σε δήλωσή του ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Σύμπραξη Προοπτικής” του Αντώνη Γραβάνη, Γιώργος Θεοχαρίδης, τονίζει:

«Στην 276η θέση, από τις συνολικά 294 προτάσεις που κατατέθηκαν στην δράση  4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 αξιολογήθηκε και απορρίφθηκε η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Κομοτηνής.

Η πρόταση του Δήμου αφορά στην βελτίωση της βατότητας αγροτικής οδού πρόσβασης στον οικισμό της Αιγείρου και το ποσό της δημοσίας δαπάνης θα ανερχόταν στο ποσό του 1.000.000 ευρώ. Έργα αγροτικής οδοποιίας που είναι εξαιρετικά σημαντικά για την περιοχή και τους αγρότες.

Η κακή κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας σε πολλούς οικισμούς, παρά τα εκατομμύρια που δαπανά ο Δήμος, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα, αποτελεί μείζον ζήτημα για τους αγρότες. Οι εργολαβίες είναι στον «αυτόματο πιλότο» ( όπως όλα στο Δήμο Κομοτηνής) και οι αγρότες έρχονται αντιμέτωποι με ζημιές και καταστροφές στα μηχανήματα τους.

Ζητούμε από την διοίκηση να καταθέσει προσφυγή, τεκμηριωμένη και εντός χρονοδιαγράμματος εφόσον υπάρχει δυνατότητα.

Για τους αγρότες της Αιγείρου χάνεται μία σημαντική ευκαιρία με το συγκεκριμένο έργο…  δυστυχώς η πρόταση κατετάγη μόλις στην 276η θέση από τις 294 , και δεν επιλέχθηκε. Σχεδόν τελευταίος δηλαδή, όπως μας έχει συνηθίσει η συγκεκριμένη διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής…».

Γ. Θεοχαρίδης: "Ένα εκατομμύριο ευρώ χάνεται γιατί ο Δήμος Κομοτηνής κατάφερε να «τερματίσει» σχεδόν τελευταίος"