Στην τελετή παραλαβής των νέων μηχανημάτων και οχημάτων Μηχανικού του Δ’ Σώματος Στρατού, των οποίων η προμήθεια πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Νίκος Τσαλικίδης.

“Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο”, τόνισε ο κ. Τσαλικίδης, και πρόσθεσε: “Η Περιφέρειά μας προσφέρει σήμερα τα κατάλληλα μέσα και σύγχρονα εργαλεία που θα επιτρέψουν παρεμβάσεις που έχουν στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, σε μια εποχή που επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής”.

Ν. Τσαλικίδης: "Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο" Ν. Τσαλικίδης: "Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο" Ν. Τσαλικίδης: "Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο" Ν. Τσαλικίδης: "Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο" Ν. Τσαλικίδης: "Ο Στρατός έχει σημαντική συνεισφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας και παράλληλα επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό έργο"