Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. γνωστοποιεί στο κοινό του Νομού Ροδόπης ότι προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες ανάπτυξης των δικτύων, θα γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 26-08-2022, ως εξής:

  • Από τις 08:00 έως τις 08:30 και από τις 12:30 έως τις 13:00, στους οικισμούς: Νεύρα, Δειλινά, Σκάλωμα, Δαρμένη, Έβρενος, Λύκειο, Αρριανά, και στον οικισμό του ΕΙΥΑΠΟΕ στο γήπεδο Σαπών, καθώς και στις δραστηριότητες που βρίσκονται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού από το γήπεδο Σαπών-Σφαγεία Σαπών έως τα Αρριανά.
  • Από τις 08:00 έως τις 13:00, στους οικισμούς: Κίνυρα, Νικητές, Πλαγιά, Ήπιο, Αγιοχώρι,
    Στροφή, Νέδα, Κίζαρι, Νέα Σάντα, και οικισμό Κοινότητας Κέχρου.

Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του.