Την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου “Κατασκηνωτικό Κέντρο Μαρώνειας – Πέτρινες Κατασκηνώσεις”, κατόπιν δημοπρασίας, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στη χθεσινή συνεδρίασή του.

Ακόμη, το όργανο αποφάσισε τη συγκρότηση επταμελούς Επιτροπής Πολιτισμού & Τουρισμού με πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Βασιλειάδη, καθώς και την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022.